Drivers


Ukyo Sasahara
Ukyo Sasahara 16
jp
Honda
TEAM Red Bull MUGEN
Read more

Toshiki Oyu
Toshiki Oyu 16
jp
Honda
TEAM Red Bull MUGEN
Read more

Koudai Tsukakoshi
Koudai Tsukakoshi 17
jp
Honda
Astemo REAL RACING
Read more

Hiroki Otsu
Hiroki Otsu 64
jp
Honda
Modulo Nakajima Racing
Read more

Takuya Izawa
Takuya Izawa 64
jp
Honda
Modulo Nakajima Racing
Read more

Naoki Yamamoto
Naoki Yamamoto 100
jp
Honda
TEAM KUNIMITSU
Read more

Tadasuke Makino
Tadasuke Makino 100
jp
Honda
TEAM KUNIMITSU
Read more