jp
Honda
Honda Suzuka Racing Team

杉山 優輝

17

Yuki Sugiyama

杉山 優輝