Rd.12
Japanese FIA F4 2022
Round 6

Shun Koide takes his 8th win of the season

jp AUTOPOLIS
Shun Koide takes his 8th win of the season


Published on